เทคนิคการตบบอลเร็วของวอลเลย์บอล

สำหรับเทคนิคในการตบบอลเร็ว มีด้วยกันหลายแบบ ดังนี้

1. บอลพม่า สำหรับเทคนิคนี้เป็นการเล่นโดยผู้เล่นเข้าทำการรุก แต่ในจังหวะกระโดดจะไม่ขึ้นกระโดดทันที เพื่อดึงจังหวะให้ตัวเซตเซตบอลกระโดดตบ การเล่นซึ่งการเล่นลักษณะนี้ทำให้สามารถหลอกตัวสกัดกั้นกระโดดสกัดกั้นบอล Continue reading “เทคนิคการตบบอลเร็วของวอลเลย์บอล”