วัสดุอุปกรณ์กับกีฬา

เมื่อพูดถึงกีฬา หรือ ถูกชวนไปเล่นกีฬาสิ่งแรกที่จะต้องนึกก็คืออุปกรณ์ประกอบในการเล่นกีฬา อาจพูดได้ว่าไม่มีกีฬาประเภทไหนเลยที่ปราศจากอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า ชุดเสื้อผ้า กางเกง ถุงเท้า ลูกบอล ไม่ตี และ อื่นๆ เป็นต้น

แต่เราจะทราบไหมว่าวัสุดอุปกรณ์ไหนที่จะเหมาะกับประเภทกีฬาที่เล่น เหมาะกับสรีระของผู้เล่น วัสดุชิ้นนั้นมีความคงทนถาวร ดูแลสะดวกหรือไม่ ดังนั้นก่อนเล่นกีฬาจำเป็นจะต้องหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับกีฬา Continue reading “วัสดุอุปกรณ์กับกีฬา”